24/7 tot uw beschikking

Meldkamer

Belangrijk bij een noodgeval

• Beheers je emoties en overdrijf of dramatiseer de situatie niet
• Leg de situatie zo goed en compleet mogelijk uit
• Geef je correcte telefoonnummer
• Geef de locatie, het herkenningspunt zo compleet mogelijk op
• Volg de instructies van de centralist op

ambulancezorg

Ambulancezorg (spoedeisende hulpverlening en besteld vervoer) is onderdeel van de curatieve zorgketen. In feite is ambulancezorg in de dagelijkse praktijk ‘vooruitgeschoven’ ziekenhuiszorg, een voorpost van het ziekenhuis, soms ook van de eerste lijn.

Ambulancezorg dient te worden gezien als onderdeel van een zorgcontinuüm. Dit zorgcontinuüm begint bij de huisartsen en loopt via FKA naar het ziekenhuis. De verschillende schakels in de zorgketen moeten goed op elkaar aansluiten hetgeen een verantwoordelijkheid is van alle partijen.

Visie

Adequate Ambulancezorg leveren op het eiland Curaçao op juiste moment en plaats op hoogwaardig niveau zodat mensenlevens kunnen worden gered. 

Missie

FKA is de organisatie op Curaçao die snelle en parate medische zorg levert aan hulpvragers veelal in acute noodsituaties. FKA biedt deze zorg met deskundige en gemotiveerde medewerkers door gebruikmaking van moderne apparatuur en materieel. FKA zal zich de komende periode toeleggen op het aangaan van samenwerking met belangrijke Partners in de Zorgketen.

LOCATIES

FKA heeft drie (3) permanente posten, waar vandaan ambulances geheel Curaçao kunnen bereiken. Op elke post is minimaal 1 team ingepland om patienten te vervoeren.

01.

Zakito

De hoofdlocatie op de Piscaderaweg #49, te Mundo Nobo (GGD terrein) waar buiten parate ambulances ook het ondersteunend personeel is gevestigd.

02.

— Montaña

Vanuit Montaña wordt het oosten van het eiland voorzien van ambulance vervoer.

03.

— Barber

Ook in het westen van Curacao is een ambulancepost welke 24/7 is voorzien van een parate ambulance.

MEDICIJNPASPOORT

Hier kun je je medicijn paspoort downloaden en thuis printen!

PARTNERS

nl_NLDutch